Pre vodiča nie je nič frustrujúcejšie ako problém so štartovaním auta. Z najčastejších príčin spomenieme vybitú baterku alebo chybný alternátor. Zvyčajne dochádza k mechanickému opotrebovaniu. V takýchto situáciách by sme radi rátali s ústretovosťou ostatných vodičov, zároveň sa oplatí pripraviť sa na poskytnutie takejto pomoci.

Ako spoznáte vybitú batériu?

Batéria zriedka prestane fungovať cez noc. Problémy s jej fungovaním sa môžu prejaviť viacerými spôsobmi. Ak sa niečo stane, ako vybrať štartovacie káble, aby bola zabezpečená možnosť používania auta?

V prvom rade môžeme mať problém so štartovaním motora. Štartér môže pracovať dlhšie, kým sa motor konečne naštartuje. Pozorovať môžeme aj stmievanie ovládačov na palubnej doske po otočení kľúča alebo ich rýchle blikanie.

Príznaky vybitej batérie môžu tiež zahŕňať: prestavovanie hodín, ťažkosti pri zdvíhaní a spúšťaní elektrických okien, slabšie svetlá, nemožnosť zapnúť rádio či zamknúť auto diaľkovým ovládačom. V tomto momente je však dôležité naštartovať motor.

Ako pripojiť štartovacie káble k batérii?.

Obe batérie musia mať rovnaké napätie – v osobných autách je to 12 V, v nákladných 24 V. Kapacita darcovskej batérie by navyše nemala byť nižšia ako prijímacej batérie, parametre by mali byť čo najpodobnejšie. Preto by ste si mali porovnať hodnoty vyjadrené v ampérhodinách (Ah), ktoré nájdete na ich kryte. Obrazne povedané, je nepravdepodobné, že by sme od mestského batoľaťa štartovali off-road.

Pred nabíjaním choďte čo najbližšie k imobilizovanému vozidlu. Tu je ďalšia dôležitá poznámka, títo dvaja sa nemôžu navzájom dotýkať. Vypneme motor a rýchlostné stupne v oboch – či už manuálnych alebo automatických – sú nastavené na neutrál. V chybnom vozidle samozrejme vypneme všetky prídavné prijímače energie – rádio, klimatizáciu atď.

Pri väčšine prác v aute nosím pracovné rukavice. Vždy mám niekoľko párov z rôznych materiálov, niektoré nosím v kufri, niektoré v garáži. Oprávnenosť ich použitia pri resuscitácii batérie netreba vysvetľovať.

Pripojenie káblov a naštartovanie vozidla krok za krokom:

  1. Umiestnite vozidlá tak, aby sa navzájom nedotýkali.
  2. Vypnite všetky energické prijímače vo vozidle.
  3. Radiace páky v oboch vozidlách by mali byť nastavené do polohy „neutrál“.
  4. Pripojte červenú svorku ku kladným (+) pólom na oboch batériách 
  5. Pripojte čiernu svorku k zápornému (-) pólu na oboch batériách
  6. Uistite sa, že sa žiadny z vodičov nedotýka pohyblivých častí motora.
  7. Naštartujte vozidlo s vybitým akumulátorom. 
  8. Počkajte asi 1 minútu a skúste to znova. V prípade zlyhania štartovania môže byť príčinou mechanické alebo elektrické poškodenie motora.
  9. Po úspešnom štarte s motormi v chode odstráňte svorky v opačnom poradí, pričom najskôr odstráňte zápornú (-) svorku.

 

Majme na pamäti, že problémy s vybitím batérie sa môžu opakovať, preto sa neoplatí odkladať návštevu autoservisu. Štartovacie káble sú len dočasným, núdzovým riešením.